Banner

Iedere medewerker bij Baker Tilly Berk is uniek!

Talent ontwikkelen

In 2016 is het opleidingsprogramma van Baker Tilly, BTB Academy, drastisch op de schop gegaan. Daarbij zijn we niet over één nacht ijs gegaan.  

Het speelveld waarin accountants, fiscalisten en adviseurs zich bewegen verandert, de diensten die zij verlenen ook. Daarnaast wordt de roep om het verhogen van de kwaliteit binnen de sector steeds luider. Wie het spel goed wil spelen zal daarin mee moeten, of beter gezegd zal over andere competenties moeten beschikken. GITP is hofleverancier op het gebied van trainingen bij Baker Tilly. Samen zijn we gekomen tot een andere visie op het ontwikkelen van competenties bij medewerkers. Die nieuwe visie houdt kortgezegd in dat per functie de praktijk centraal wordt gezet. En dan vooral de ‘moments of truth’ die iedereen tegenkomt in de uitoefening van zijn functie. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een klant die iets onmogelijks van je vraagt, iets dat wettelijk niet is toegestaan? Of met een collega of medewerker die kampt met een motivatieprobleem?

Moments of truth

In totaal zijn de moments of truth van 19 functies in kaart gebracht. De praktijk zelf en de bureaus Vaktechniek leverden de input hiervoor. De CEA eindtermen zijn ook in de trainingen verweven. Vervolgens is bepaald over welke competenties een medewerker in een functie, én de functie daarboven, dient te beschikken om goed met al deze situaties te kunnen omgaan. Competenties die te maken hebben met kwaliteit, het houden van een rechte rug, het omgaan en communiceren met klanten, collega’s en medewerkers.  

Alle moments of truth zijn verwerkt in zo’n 150 videofragmenten, die gebruikt worden in de tweedaagse trainingen. We werken tijdens de tweedaagse trainingen vanuit een klantcase. De video’s vertellen het verhaal en dagen de deelnemers telkens uit te reflecteren en te oefenen met de moments of truth waar ze ook tegenaan lopen in de praktijk. De deelnemers trainen op de benodigde competenties en geven elkaar feedback. Op die manier combineren we theorie en praktijk. Na de training krijgt iedereen huiswerk mee: een persoonlijk kritisch experiment om te doen en een action learning opdracht, waarin in groepsvorm gewerkt wordt aan een praktische opdracht waarmee men het geleerde in de praktijk kan brengen. Tijdens de terugkomdag worden deze opdrachten besproken en staan we stil bij de zaken die extra aandacht behoeven. 

De trainingen kennen een verplicht karakter; doorstromen naar een hogere functie is uitsluitend mogelijk na het volgen van de training behorende bij de huidige functie. Promotie of starten in een andere functie houdt automatisch in een nieuwe training volgen die hoort bij de nieuwe functie.

Internationaal netwerk

Baker Tilly is lid van Baker Tilly International, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en belastingadvieskantoren in 141 landen. 

Uitwisseling

Ben jij in voor een avontuur? Kijk je graag over de grenzen heen en sta je ervoor open om in een andere cultuur en andere werkomgeving aan de slag te gaan?

Merkwaarden

Onze merkwaarden staan voor wie wij zijn en wat wij doen. In deze merkwaarden komt het onderscheidend vermogen van onze mensen en onze organisatie naar voren.