mensen corporate finance bureau.jpg

 

Disclaimer

Aan de samenstelling van deze site wordt veel zorg besteed. De informatie op deze site is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van onze gekwalificeerde deskundigen.

Aansprakelijkheid

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Baker Tilly Berk N.V. danwel de partij die de opdracht feitelijk heeft aanvaard, waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560 of de op de desbetreffende dienst van toepassing zijnde algemene voorwaarden. In al deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Baker Tilly Berk gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Copyright

Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Baker Tilly Berk.

Netwerk

Baker Tilly Berk is een naamloze vennootschap. Deze werkt binnen Nederland samen met Baker Tilly Berk Corporate Finance B.V., Administratie- en Adviescentrum ACN Utrecht B.V., Baker Tilly Berk Velsen N.V.Baker Tilly Berk VAT Compliance B.V. en Finance4Care

Baker Tilly Berk N.V. en haar samenwerkingspartners binnen Nederland zijn onafhankelijk lid van Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited is een Engelse firma. Baker Tilly International verleent geen diensten aan Opdrachtgevers. Elk onafhankelijk lid is en treedt naar buiten als een afzonderlijke onderneming. Baker Tilly Berk N.V. kan Baker Tilly International vertegenwoordigen noch binden. Baker Tilly International, Baker Tilly Berk N.V. of enig ander onafhankelijk lid van Baker Tilly International is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de diensten of activiteiten van (een van) de andere leden. Daarnaast heeft Baker Tilly International noch enig ander onafhankelijk lid het recht feitelijk het beleid te bepalen bij enig ander netwerklid.

Baker Tilly International

Baker Tilly Berk is an independent member of Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited is an English company. Baker Tilly International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such.

Baker Tilly Berk is not Baker Tilly International’s agent and does not have the authority to bind Baker Tilly International or act on Baker Tilly International’s behalf. None of Baker Tilly International, Baker Tilly Berk, nor any of the other member firms of Baker Tilly International has any liability for each other’s acts or omissions. The name Baker Tilly and its associated logo is used under licence from Baker Tilly International Limited.